Kasvu ja kehitys

 

Suomivalimolla on meneillään useita kehityshankkeita, joiden tavoitteena on parantaa merkittävästi mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä pohjoiseurooppalaisilla voimansiirto-, koneenrakennus- ja työkonelaitteiden valutuotemarkkinoilla kilpailukykyiseksi kumppaniksi asiakkaille kokoluokassa 200-5500 kg.

Hankkeiden toteuttamiseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Näitä hankkeita ovat mm. Kasvu ja kehitys Suomivalimossa sekä NewTechSuomivalimo.

Kasvu ja kehitys Suomivalimossa -hankeen tavoitteena on luoda Suomivalimolle hyvät edellytykset kehittyä ja kasvaa luotettavana, laadukkaana ja joustavana kumppanina, joka toimittaa valurautakomponentteja pieninä ja keskisuurina sarjoina. Yritys on tunnistanut markkinapotentiaalin niin Pohjois-Euroopassa kuin kotimassakin. Hankkeen toimenpiteinä yritykseen kehittyy uudenlainen palveluliiketoiminnan malli, jonka avulla asiakasta pystytään palvelemaan kustannustehokkaammin valuratkaisuja ja verkostomaista liiketoimintamallia hyödyntäen. Hanke synnyttää yritykseen ja Ylä-Savon alueelle sellaista uutta osaamista, joka on suoraan hyödynnettävissä uudenlaisena palveluna nykyisille ja uusille asiakasryhmille.

NewTechSuomivalimo-hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi mahdollisuuksia kehittyä ekotehokkaaksi, luotettavaksi, laadukkaaksi ja joustavaksi kumppaniksi.