suomi-valimo-0242-ei-muokattu.jpg
 

Työterveys ja -turvallisuus

 

Suomivalimo pyrkii toiminnassaan jatkuvaan työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjen parantamiseen. Suomivalimon työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.  

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista aktiivisella yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyö koostuu työntekijöiden ja työpaikan säännöllisten määräaikaistarkastusten lisäksi tyky-toiminnasta sekä työterveyshuollon työpaikka- ja työhygieniaselvityksistä. 

Suomivalimossa toimii säännöllisesti kokoontuva työsuojelutoimikunta. Työsuojelua kehitetään säännöllisesti toimikunnan esitysten perusteella.