003.jpg
 

Suomivalimo har gjutit i 100 år

 
 

Suomivalimos historia under decennier 

Första decenniet 

Matti Lehtonen grundade Finlands Järn och Metallgjuteri 1918 i Helsingfors. Företagets ursprungliga verksamhet var som ett underleverantörsgjuteri och det växte snabbt, första året producerade man 40 ton och året därefter fördubblades produktionen. Även antal anställda mångdubblades under de första verksamhetsåren.

Efter tillväxt och framgång under det första årtiondet minskade produktionen kraftigt, under 1930-talets depression hölls produktionen vid liv tack vare en egenutvecklad bromssko för spårvagnar till Helsingfors stadstrafikverk.

Uppgång efter kriget 

Krigs- och efterkrigsåren ökade gjuteriets orderingång. I Finland fanns det stort behov av kaminer, lokomotiv för hästar, lamphus, och bilcylindrar. Som krigskompensation levererade gjuteriet tex. Hjul till ryska järnvägsvagnar.

Från och med 1950-talet producerades kommunala VA-produkter såsom gatugods, rördelar etc. Detta var en stor del av gjuteriets produktion i flera decennier. Nu produceras inte längre detta gods men en del kunder kvarstår, dock har behovet ändrats under den långa samarbetsperioden.     

Ett nytt och modernt gjuteri 

I början av 1970-talet kom det nya stränga krav på arbetsmiljö och luftkvalitet, beslut togs av dåvarande VD Yrjö M Lehtonen att ett nytt och modernt gjuteri skulle byggas utanför huvudstadsområdet. Av många alternativa platser valdes till slut Iisalmi, detta pga. närheten till järnväg och att orten hade tillräckligt med tillgängliga bostäder för de anställda. Gjuteriet invigdes av Finlands dåvarande president Urho Kekkonen.

Strategiska förändringar 

Efter flytten till Iisalmi har sammanlagt 14 tilläggsinvesteringar gjorts. I början på 1990-talet togs ett strategiskt beslut om att avsluta råsandsformningen och enbart koncentrera sig på furansandformning av medelstort gjutgods. Detta medförde ett avslut på gjutna kommunala VA-produkter.

Samtidigt ersattes kupolugnarna med nya elektriska induktionsugnar.

Med hjälp av utbyggnationer, modernisering och investeringar på anläggningen, tredubblades gjuteriets årliga produktion till nuvarande 10,000-13,000 ton. Kvaliteten på produkterna har förbättrats och påverkan på miljön har minskat.

Nya Suomivalimo 

Från 1980-talets mitt har Suomivalimo tillhört en internationell grupp inom metallindustrin. Denna grupp har hetat JOT, Santasalo-JOT och Componenta.

Sommaren 2016 köptes Suomivalimo tillbaka i privat regi och ägs nu av företagets operativa ledning, VD Olli Karhunen och fjärde generationens gjuterientreprenörer Antti och Heikki Lehtonen. Målsättningen för de nya gjuterierfarna ägarna är att långsiktigt utveckla verksamheten i Suomivalimo i Iisalmi.