suomi-valimo-0220-ei-muokattu.jpg
 

Ympäristö ja kestävä kehitys

 

Suomivalimo ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. 

Suomivalimolla on aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa, jonka vaatimusten mukaisesti valimo toimii parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) soveltaen.

Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat

  • Päästöt ilmaan
  • Melu
  • Kemikaalivuotoihin varautuminen
  • Ylijäämähiekan hyötykäyttö 
  • Hävikin pienentäminen materiaalin ja energian käytössä 

Suomivalimo on TUKESin valvoma laitos, joka käyttää myös joitakin vaarallisia kemikaaleja. Kemikaaleja varastoidaan ja käytetään noudattaen voimassa olevan kemikaaliturvallisuuslain mukaista turvallisuussuunnitelmaa.