suomi-valimo-0220-ei-muokattu.jpg
 

Miljön och hållbarheten

 

Suomivalimo tar hänsyn till miljön och arbetar för att minimera miljöpåverkan i allt sin verksamhet. 

För att uppnå kraven enligt gällande miljötillstånd använder vi oss av den bästa möjliga tekniken (BAT) för att minimera våra utsläpp.

För verksamheten gäller följande villkor:

  • Utsläpp till luft
  • Buller
  • Hantering av kemikalier
  • Sandåtervinning
  • Energibesparande åtgärder

Suomivalimo övervakas av Säkerhet- och Kemikaliebyrå (TUKES). All hantering och användning av kemikalier sker enligt framtagna säkerhetsplan som lever upp till gällande lagar.