trekon-053-muokkaamaton.jpg
 

Kvalitetssäkring

 

Fokus i all vår verksamhet är att uppfylla alla kundkrav. Organisation är flexibel, lyhörd och kan anpassa sig kundernas krav och önskemål. Vi kan skräddarsy en passande kvalitetssäkringsprocess för alla olika produkttyper.

Innan all serietillverkning utförs noggranna kontroller på alla produkter bl.a. genom oförstörande provning, 3D-mätningar mm.  De metoder vi använder oss av är ultraljud-, penetrerandevätska- och magnetpulverkontroll. Vi kan även leverera kvalitetsintyg 3.2 och materialintyg med protokoll från röntgeninspektioner.