suomi-valimo-0242-ei-muokattu.jpg
 

Arbetshälsa och -säkerhet

 

Suomivalimo arbetar med ständiga förbättringar inom arbetsmiljön och säkerheten och är certifierade enligt OHSAS 18001-standarden. 

Genom ett nära samarbete med företagshälsovården tar vi hand om våra medarbetares hälsa och välmående. Förutom regelbundna kontroller av både personal och arbetsplatsen består samarbetet av aktiviteter och åtgärder som ständigt förbättrar arbetsmiljön.

I Suomivalimo finns även en skyddskommitté som har regelbundna möten. Deras uppgift är att planera, övervaka och följa upp skyddsarbetet samt ge förslag på hur det kan utvecklas.